Witamy na stronie ZGK

Zakład wchodzi w skład Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe Zakładu obejmują obszar grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów i rozpoznawania obrazów w zakresie algorytmów, sprzętu, oprogramowania i aplikacji. Będąc jednostką uczelnianą Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Ujawnienie silnej interakcji między hadronami w LHC - publikacja w "Nature"

Artystyczna prezentacja oddziaływania cząstekZespół naukowców pracujący przy eksperymencie ALICE w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN opublikował w czasopiśmie Nature w artykule "Unveiling the strong interaction among hadrons at the LHC" wnioski z wyników swoich badań. W projekt zaangażowani są również prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita, dr hab. inż. Tomasz Trzciński, mgr inż. Julian Myrcha, mgr inż. Kamil Deja, mgr inż. Piotr Nowakowski z Zakładu Grafiki Komputerowej.

Prace badawcze koncentrowały się na kwarkach dziwnych. W ich trakcie chciano bliżej poznać oddziaływania materii, w skład której wchodzi choć jeden kwark dziwny. Opublikowana praca dotyczy oddziaływań protonów z cząstkami ksi oraz omega, składających się z odpowiednio dwóch oraz trzech kwarków dziwnych. W badaniach wykorzystano femtoskopię - metodę pozwalającą na ustalenie ze zmierzonych pędów cząstek informacji o rozmiarze źródła, z którego te cząstki powstały.

Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w astrofizyce i pomóc wyjaśnić różnice pomiędzy masą gwiazd neutronowych, która wynika z obserwacji astronomicznych, a masą wynikającą z przewidywań teoretycznych.

Eksperyment ALICE